Herroepingsrecht

Annuleringsbeleid

Consumenten hebben een herroepingsrecht van 2 weken.

Herroepingsrecht

U heeft het recht om de overeenkomst binnen veertien dagen zonder opgave van redenen op te zeggen.

De herroepingstermijn bedraagt veertien dagen vanaf de dag waarop u of een door u genoemde derde die niet de vervoerder is, de laatste goederen in bezit heeft of in ontvangst heeft genomen. 

Om gebruik te maken van uw herroepingsrecht moet u ons (Tuin Huis bij A-Z Gartenhaus GmbH, Bahrenfelder Chaussee 49, 22761 Hamburg) door middel van een duidelijke verklaring op de hoogte stellen van uw besluit om de overeenkomst op te zeggen. Dit kan per post aan het bovenstaande adres, per e-mail aan support@tuin-huis-winkel.nl of u kunt gebruik maken van het bijgevoegde annuleringsformulier.

Om aan de herroepingstermijn te voldoen, is het voldoende dat u de kennisgeving van de uitoefening van het herroepingsrecht voor het verstrijken van de opzegtermijn verstuurt. 

Er is geen recht op herroeping in het volgende geval: 

Tenzij de partijen anders zijn overeengekomen, is het herroepingsrecht niet van toepassing op de volgende overeenkomst: overeenkomsten voor de levering van goederen die niet geprefabriceerd zijn en voor de vervaardiging waarvan een individuele selectie of bepaling door de consument doorsslaggeven is of die duidelijk zijn afgestemd op de persoonlijke wensen van de consument. 

Wanneer partijen anders zijn overeengekomen, geldt het herroepingsrecht niet voor de volgende overeenkomst: overeenkomsten tot levering van goederen die niet geprefabriceerd zijn en voor de vervaardiging waarvan een individuele keuze of door de consument doorslaggevend is, of die duidelijk op de persoonlijke behoeften van de consument zijn afgestemd.

Gevolgen van de herroeping

Indien u de overeenkomst annuleert zullen wij u onmiddellijk en uiterlijk veertien dagen na de datum waarop wij uw herroeping van deze overeenkomst hebben ontvangen, terugbetalen voor alle betalingen die wij van u hebben ontvangen, met inbegrip van de leveringskosten (met uitzondering van de extra kosten die voortvloeien uit het feit dat u hebt gekozen voor een andere vorm van levering dan de goedkoopste standaardlevering die door ons wordt aangeboden). Voor deze terugbetaling zullen wij dezelfde betaalmiddelen gebruiken als bij de oorspronkelijke transactie, tenzij uitdrukkelijk anders met u is overeengekomen; in geen geval zullen wij u voor deze terugbetaling kosten in rekening brengen. Wij kunnen de terugbetaling weigeren totdat wij de goederen terug hebben ontvangen of totdat u het bewijs heeft geleverd dat u de goederen heeft geretourneerd, afhankelijk van wat het eerst gebeurt.

Zodra u uw herroeping schriftelijk heeft aangegeven, zullen wij u onmiddellijk informeren naar welk adres de goederen kunnen worden geretourneerd. De retourzending van de goederen dient dan onmiddellijk en in ieder geval binnen veertien dagen na de dag waarop u ons van de herroeping van deze overeenkomst in kennis heeft gesteld, plaats te vinden. Deze termijn wordt geacht in acht te zijn genomen indien u de goederen vóór het verstrijken van de termijn van veertien dagen verzendt. De directe kosten bij het terugsturen van de goederen zijn voor uw rekening. Zij zijn slechts aansprakelijk voor de waardevermindering van de goederen indien deze het gevolg is van een behandeling van de goederen die niet noodzakelijk is om hun aard, eigenschappen en functionaliteit te onderzoeken.

Voorbeeld van een herroepingsformulier

Als u het contract wilt heroepen, vul dan het volgende formulier in en stuur het terug via het annuleringsformulier.

Selecteer uw land en taal:

We hebben gemerkt dat u uit een ander land komt. Wilt u van shop veranderen? Wij zijn blij om u in vele landen Tuinhuis producten te kunnen aanbieden. Beschikbaarheid, prijs en verzendingsopties zijn verschillend.

Opmerking

Deze categorie is niet beschikbaar in dit land.

Dit artikel is niet verkrijgbaar in dit land.

Wanneer u de pagina verlaat, worden het winkelmandje en het notitieblok gewist

Wanneer u de pagina verlaat, wordt het veld met notities gewist.

Wil je nog steeds doorgaan?