Privacybeleid

Privacybeleid

Het gebruik van deze website kan de verwerking van persoonsgegevens met zich meebrengen. Om u in staat te stellen deze verwerkingen te begrijpen, willen wij u graag de volgende informatie verstrekken om u een overzicht te geven van deze verwerkingen. Om een eerlijke verwerking te garanderen, willen wij u ook graag informeren over uw rechten op grond van de Europese Algemene Verordening voor Gegevensbescherming (AVG) en de Uitvoerende Algemene Verordering voor Gegevensbescherming (UAVG).

Verantwoordelijk voor de gegevensverwerking is Tuin Huis by A-Z GartenHaus GmbH, Bahrenfelder Chaussee 49, Haus B, 22761 Hamburg (hierna "wij" of "ons" genoemd).

Inhoudsopgave

 1. Algemene informatie

  a. Contacteer ons

  b. Algemene informatie over de gegevensverwerking

  c. Duur van de opslag

  d. Technische dienstverleners

 2. Verwerking van serverlogbestanden

 3. Contactmogelijkheden en vragen

 4. Gegevensverwerking voor aankoopverwerking

 5. Gegevensverwerking voor het openen van een klantenrekening

 6. Cookies & Web Analytics Diensten

 7. Nieuwsbrief & Post reclame

 8. Tracking & Retargeting

 9. Sweepstakes

 10. Sociale plug-ins

 11. Over onze Facebook pagina

 12. Geïntegreerde diensten en inhoud van derden

 13. Herinneringen aan beoordelingen per e-mail sturen

 14. Aanvragen

 15. Intrekking van de toestemming

 16. Je rechten

 17. Recht van bezwaar

 18. Gegevensbeschermingsfunctionaris

 19. Klacht bij een toezichthoudende autoriteit

1. Algemene informatie

a. Contacteer ons

Als u vragen of suggesties heeft met betrekking tot deze informatie, of als u contact met ons wilt opnemen om uw rechten te doen gelden, kunt u uw vraag richten aan

Tuin Huis bij A-Z Gartenhaus GmbH
Bahrenfelder Chaussee 49, Haus B
22761 Hamburg
Duitsland

b. Algemene informatie over de gegevensverwerking

Bij het gebruik van deze website kunnen persoonsgegevens worden verwerkt. De term "persoonsgegevens" voor gegevensbescherming verwijst naar alle informatie met betrekking tot een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. Het IP-adres kan ook een persoonlijke datum zijn. Aan elk apparaat dat door de internetprovider met het internet is verbonden, wordt een IP-adres toegewezen, zodat het apparaat gegevens kan verzenden en ontvangen. Bij het gebruik van de website verzamelen wij informatie die u zelf verstrekt. Daarnaast wordt bepaalde informatie over uw gebruik van de website door ons automatisch verzameld tijdens uw bezoek aan de website. Zelfs in het geval van een toepassing worden de verzonden gegevens verwerkt voor de verwerking van het selectieproces.

Wij verwerken persoonlijke gegevens in overeenstemming met de geldende voorschriften inzake gegevensbescherming, in het bijzonder de AVG en de UAVG. Een gegevensverwerking door ons vindt alleen plaats op basis van een wettelijke toestemming. Bij het gebruik van deze website verwerken wij persoonsgegevens alleen met uw toestemming (art. 6 lid 1 S. 1 a) AVG), ter uitvoering van een overeenkomst waarbij u contractant bent, of op uw verzoek om precontractuele maatregelen uit te voeren (art. 6 lid 1 S. 1 S. 1 b) AVG), ter uitvoering van een wettelijke verplichting (art. 6 lid 1 S. 1 S. 1 a) AVG), ter uitvoering van een wettelijke verplichting (art. 6 lid 1 S. 1 b) AVG) of ter beschikking te stellen van u persoonlijke gegevens. 6 lid 1, zin 1 c) AVG) of indien de verwerking noodzakelijk is om onze rechtmatige belangen of de rechtmatige belangen van een derde te beschermen, tenzij uw belangen of fundamentele rechten en vrijheden, die de bescherming van persoonsgegevens vereisen, prevaleren (artikel 6, lid 1, zin 1, onder f) AVG).

c. Duur van de opslag

Voor zover in de volgende mededelingen niet anders wordt vermeld, bewaren wij de gegevens slechts zo lang als voor het bereiken van het verwerkingsdoel of voor de nakoming van onze contractuele of wettelijke verplichtingen noodzakelijk is. Dergelijke wettelijke opslagverplichtingen kunnen met name voortvloeien uit handels- of belastingwetgeving. Als gegevens niet kunnen worden gewist vanwege opslagverplichtingen, worden ze geblokkeerd voor verdere verwerking.

d. Technische dienstverleners

Tenzij anders vermeld in de volgende informatie, worden de gegevens verwerkt op de servers van de technische dienstverleners die wij hiervoor in opdracht hebben gegeven. Deze dienstverleners verwerken de gegevens alleen volgens uitdrukkelijke instructies en zijn contractueel verplicht om voldoende technische en organisatorische maatregelen voor de bescherming van de gegevens te garanderen.

2. Verwerking van serverlogbestanden

Bij gebruik van onze website voor louter informatieve doeleinden wordt algemene informatie in eerste instantie automatisch opgeslagen (d.w.z. niet via registratie), die uw browser aan onze server doorgeeft. Dit omvat standaard: type/versie van de browser, het gebruikte besturingssysteem, de bezochte pagina (referrer-URL), het IP-adres, de datum en tijd van het serververzoek en de HTTP-statuscode.

De verwerking wordt uitgevoerd om onze legitieme belangen te beschermen en is gebaseerd op de wettelijke basis van artikel 6, lid 1, onder 1 S. 1 f) AVG. Deze verwerking dient voor de technische administratie en beveiliging van de website. De opgeslagen gegevens worden gewist nadat het doel is bereikt, tenzij er op basis van concrete aanwijzingen een gegronde verdenking van illegaal gebruik bestaat en verdere bestudering en verwerking van de informatie om deze reden noodzakelijk is.

3. Contactmogelijkheden en vragen

Als u telefonisch, per e-mail of via een contactformulier contact met ons opneemt, worden de door u verstrekte gegevens door ons opgeslagen op basis van art. 6 lid 1 liter AVG om uw vraag te beantwoorden. De contactpersoon wordt geregistreerd om dit volgens de wettelijke voorschriften te kunnen aantonen. Door een verzoek in te dienen op onze website geeft u toestemming voor de verwerking die nodig is om aan dat verzoek te voldoen. Wij gebruiken een Zendesk Inc. customer service platform voor het verzamelen en organiseren van e-mail- en contactvragen. (1019 Market St San Francisco, CA 94103, USA). Alle inkomende e-mails en verzoeken worden via dit platform beheerd. Hiervoor worden de nodige gegevens zoals naam, voornaam, postadres, telefoonnummer, e-mailadres en e-mailadres aan Zendesk doorgegeven om uw supportticket te kunnen beantwoorden. Voor meer informatie over gegevensverwerking door Zendesk, zie Zendesk's Privacybeleid op: In dit geval vindt de gegevensverwerking plaats op basis van ons rechtmatig belang bij het ontvangen en verwerken van uw aanvraag, art. 6 lid 1 liter. f AVG.

U heeft het recht om uw toestemming te allen tijde met werking voor de toekomst in te trekken.

Zendesk chat widget:

De Zendesk chat widget van Zendesk Inc (1019 Market St San Francisco, CA 94103, USA) wordt gebruikt om contact op te nemen met onze klantenservice. De persoonlijke gegevens die tijdens het gebruik van de widget worden doorgegeven, worden door ons verwerkt om aan uw verzoek te voldoen. Contact via de widget is toestemming overeenkomstig artikel 6, lid 1, onder a), van de AVG. Zendesk slaat persoonlijke gegevens op in de VS en de verwerking van de gegevens in overeenstemming met de AVG-voorschriften wordt gewaarborgd door de Privacy Shield-certificering. Meer informatie over het Privacy-Shield vindt u hier: https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000TOjeAAGtatus=Active

4. Gegevensverwerking voor de afronding van de aankoop

Als u een product via onze website bestelt, verwerken wij persoonlijke gegevens om het contract te verwerken of om het bestelde product aan u beschikbaar te stellen. In het kader van het boekings- of bestelproces verwerken wij alleen de gegevens die u zelf in het invoerscherm heeft ingevoerd en, indien van toepassing, betalingsinformatie.

Voor de uitvoering van de overeenkomst conform art. 6 lid 1 S. 1 letter b AVG geven wij uw gegevens door aan het transportbedrijf dat met de levering is belast, voor zover dit noodzakelijk is voor de levering van de bestelde goederen. Afhankelijk van de betaaldienstverlener die u in het bestelproces kiest, sturen wij de voor dit doel verzamelde betalingsgegevens door naar de door ons ingeschakelde kredietinstelling en betaaldienstverlener of naar de gekozen betaaldienst om de betalingen te verwerken. In sommige gevallen verzamelen de geselecteerde betalingsdienstaanbieders deze gegevens ook zelf als u daar een account aanmaakt. In dit geval moet u zich tijdens het bestelproces registreren bij de betalingsdienstaanbieder met behulp van uw toegangsgegevens. In dit verband is de verklaring inzake gegevensbescherming van de desbetreffende betalingsdienstaanbieder van toepassing.

Indien u kiest voor een van de hier aangeboden TariefPAY-betaalwijzen, stemt u in met de verwerking voor de uitvoering van de overeenkomst in overeenstemming met art. 6 lid 1 sub b AVG. De gegevens die in het kader van uw bestelling worden doorgegeven aan RatePAY GmbH voor identiteits- en kredietcontroles en de verwerking van betalingen. Alle details zijn te vinden in de Aanvullende Voorwaarden en de Privacykennisgeving van de RatePAY Betaalmethode (https://www.ratepay.com/zusaetzliche-geschaeftsbedingungen-und-datenschutzhinweis-dach) die deel uitmaken van de Algemene Voorwaarden en die van toepassing zijn wanneer u kiest voor een RatePAY-betaalmethode.

5. Gegevensverwerking voor het openen van een klantenrekening

Wij verzamelen persoonlijke gegevens wanneer u deze vrijwillig aan ons verstrekt bij het plaatsen van een bestelling of het openen van een klantenrekening. Verplichte velden zijn als zodanig gemarkeerd, omdat wij in deze gevallen de gegevens nodig hebben voor de contractafwikkeling of het openen van de klantenrekening en u de bestelling en/of rekening niet zonder hun gegevens kunt voltooien. Welke gegevens worden verzameld, kan worden afgeleid uit de respectievelijke invoerformulieren. Wij gebruiken de door u verstrekte gegevens overeenkomstig artikel 6, lid 1, onder 1 S. 1 liter. b AVG om de opening van uw rekening te verwerken. Het verwijderen van uw klantenaccount is te allen tijde mogelijk en kan plaatsvinden door middel van een bericht aan de hierboven beschreven contactmogelijkheid.

6. Cookies & webanalysediensten voor webanalyse

Cookies:

Wij gebruiken cookies op onze website. Cookies zijn kleine tekstbestanden die door uw browser worden opgeslagen wanneer u een website bezoekt. Dit identificeert de gebruikte browser en stelt onze webserver in staat om andere diensten te herkennen.

Indien dit gebruik van cookies leidt tot de verwerking van persoonsgegevens, is dit gebaseerd op de wettelijke basis van artikel 6 lid 1 S. 1 f) AVG. Deze verwerking dient ons legitieme belang om onze website gebruiksvriendelijker, effectiever en veiliger te maken.

In het bijzonder gebruiken wij permanente cookies ("permanente cookies") om bijvoorbeeld de inhoud van uw winkelmandje tijdens de verschillende sessies beschikbaar te stellen. Deze cookies worden niet automatisch verwijderd. U kunt de cookies echter te allen tijde verwijderen in de beveiligingsinstellingen van uw browser. U kunt ook bezwaar maken tegen het gebruik van cookies via uw browserinstellingen. Nadere informatie kan worden verkregen bij het Bundesamt für Informationsschutz in het kader van.

Houd er rekening mee dat wanneer u alle cookies in uw browser verwijdert, eventuele opt-out cookies die zijn ingesteld ook zullen worden verwijderd. Daarnaast kan het gebruik van de incognito/privé-modus van uw browser en het gebruik van een andere browser ertoe leiden dat er opnieuw gegevens worden verzameld.

Webanalysediensten:

Google Analytics:

Wij maken gebruik van de Google Analytics-dienst van de provider Google Ireland Limited (Google Ireland/EU) op onze website.

Google Analytics is een webanalysedienst die ons in staat stelt gegevens over het gedrag van bezoekers op onze website te verzamelen en te analyseren. Google Analytics maakt hiervoor gebruik van Cookies, die een analyse van het gebruik van onze website mogelijk maken. Het gaat daarbij om de verwerking van persoonsgegevens in de vorm van online-identificaties (waaronder cookie-identificaties), IP-adressen, apparaatidentificaties en informatie over interactie met onze website.

Een deel van deze gegevens is informatie die is opgeslagen in het eindapparaat dat u gebruikt. Daarnaast wordt ook verdere informatie opgeslagen dat via de gebruikte cookies op uw eindapparaat wordt gebruikt. Dergelijke opslag van informatie door Google Analytics of toegang tot informatie die reeds is opgeslagen in uw eindapparaat, vindt alleen plaats met uw toestemming.

Google Ireland zal de op deze wijze verzamelde gegevens namens ons verwerken om het gebruik van onze website door de gebruikers te evalueren, om rapporten over de activiteiten op onze website samen te stellen en om ons verdere diensten te verlenen in verband met het gebruik van onze website en het gebruik van internet. Daarbij kunnen op basis van de verwerkte gegevens pseudonieme gebruikersprofielen worden aangemaakt.

Het plaatsen van Cookies en de hier beschreven verdere verwerking van persoonsgegevens gebeurt met uw toestemming. De rechtsgrondslag voor de gegevensverwerking in verband met de Google Analytics-dienst is derhalve artikel 6, lid 1, onder a), AVG. U kunt deze toestemming te allen tijde intrekken met werking voor de toekomst.

De persoonsgegevens die namens ons worden verwerkt om Google Analytics te verstrekken, kunnen worden doorgegeven aan elk land waar Google Ireland of de onderaannemers van Google Ireland faciliteiten hebben. De rechtsgrondslag voor deze doorgifte zijn de modelcontractbepalingen voor de doorgifte van persoonsgegevens aan verwerkers in derde landen overeenkomstig Artikel 46, lid 2, onder c). c AVG.

Wij gebruiken alleen Google Analytics met ingeschakelde IP-anonimisering. Dit betekent dat het IP-adres van de gebruiker door Google Ireland wordt ingekort binnen de lidstaten van de Europese Unie of in andere verdragsluitende staten van de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte. Het IP-adres dat door de browser van de gebruiker wordt doorgegeven, wordt niet met andere gegevens samengevoegd.

Wij gebruiken de varianten Google Analytics 4 en Universal Analytics. Hiermee kunnen we interactiegegevens van verschillende apparaten en van verschillende sessies volgen. Zo kunnen we individuele gebruikersacties in context plaatsen en langetermijnrelaties analyseren.

Gegevens over gebruikersacties worden gedurende 14 maanden bewaard en daarna automatisch gewist. Alle andere gebeurtenisgegevens worden 2 maanden bewaard en daarna automatisch gewist. Hier worden de gegevens waarvan de bewaartermijn is verstreken automatisch gewist.

Wij maken ook gebruik van de advertentiefuncties van Google Analytics (remarketing) . Deze functie stelt ons in staat om, in combinatie met de apparaatoverstijgende functies van Google, advertenties op een meer gerichte manier weer te geven en gebruikers advertenties voor te schotelen die zijn afgestemd op hun interesses.

Via remarketing worden aan gebruikers advertenties en producten getoond waarvoor op andere websites in het Google-netwerk belangstelling is vastgesteld. Met deze functie kunnen wij via Google Analytics Remarketing gecreëerde reclamedoelgroepen koppelen aan de apparaatoverkoepelende functies van Google Ads. Op die manier kunnen op interesses gebaseerde, gepersonaliseerde reclameboodschappen, die aan een gebruiker zijn aangepast op basis van eerder gebruik en surfgedrag op een eindapparaat (bv. mobiele telefoon), ook worden weergegeven op een ander eindapparaat van de gebruiker (bv. tablet of pc).

Als u daarvoor toestemming hebt gegeven, zal Google uw web- en app-browsergeschiedenis voor dit doel koppelen aan uw Google-account. Op die manier kunnen dezelfde gepersonaliseerde reclameboodschappen worden weergegeven op elk eindapparaat waarop u inlogt met uw Google-account. De aggregatie van de verzamelde gegevens in uw Google-account is uitsluitend gebaseerd op uw toestemming, die u bij Google kunt geven of intrekken. Voor deze gekoppelde diensten zal Google Analytics dan gegevens verzamelen voor advertentiedoeleinden. Ter ondersteuning van de remarketingfunctie verzamelt Google Analytics de Google-geauthenticeerde ID's van gebruikers, die tijdelijk aan onze Google Analytics-gegevens worden gekoppeld. Dit wordt gebruikt om doelgroepen te definiëren en te creëren voor cross-device advertenties.

U kunt ook voorkomen dat de door de Cookie gegenereerde informatie wordt verzameld, door de browserplugin te downloaden en te installeren die beschikbaar is op de volgende link: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout. Als u onze website bezoekt via een mobiel apparaat, kunt u Google Analytics uitschakelen door te klikken op het volgende link uitschakelen.

U kunt permanent bezwaar maken tegen cross-device remarketing/targeting door gepersonaliseerde reclame in uw Google-account te deactiveren; volgt u hierbij deze link: https://www.google.com/settings/ads/onweb/

Meer informatie over het gebruik van gegevens voor advertentiedoeleinden is te vinden in het privacybeleid van Google op: https://www.google.com/policies/technologies/ads/

Hotjar:

Om de functionaliteit en bruikbaarheid van onze site te garanderen, maken we gebruik van de "Hotjar"-dienst van Hotjar Ltd. ("Level 2, St Julians Business Centre, 3, Elia Zammit Street St Julians STJ 1000, Malta) vanwege een legitiem belang in het kader van artikel 6, lid 1, onder f). Hotjar gebruikt cookies. U kunt het verzamelen van gegevens van Hotjar Ltd. op elk moment stoppen door deze link te volgen en de Hotjar opt-out te activeren. Als u op "Deactiveer Hotjar" klikt, worden er geen gegevens meer verzameld door Hotjar zolang de cookie actief is.

Trbo:

Wij gebruiken "trbo" (trbo GmbH, Römerstraße 6, 80801 München, Duitsland) om gebruikers gepersonaliseerde inhoud (zoals "recent bekeken producten") te tonen. Dit zorgt ervoor dat wij u alleen inhoud tonen die voor u interessant is. trbo gebruikt hiervoor cookies die in uw browser zijn opgeslagen. Gebruikersprofielen worden verzameld in overeenstemming met de bepalingen van de Telemediawet en aangemaakt op basis van gebruikers-ID's (pseudoniemen). In geval van herroeping verbindt trbo zich ertoe om de persoonsgegevens onmiddellijk te verwijderen, tenzij verplichte wettelijke Opberging het verwijderen van de gegevens verhinderen. De herroeping en het verzoek om informatie kunnen informeel per post naar trbo GmbH, Römerstraße 6, 80801 München, Duitsland, of te allen tijde per e-mail naar de elektronische mailbox info@trbo.com worden gestuurd. U kunt zich ook op elk moment afmelden voor trbo tracking door gebruik te maken van een opt-out cookie. Klik gewoon op de volgende link: http://track2.trbo.com/optout.php Vervolgens, zolang de cookie actief is, worden er geen gegevens meer verzameld door trbo.

Epoq:

Op deze website gebruiken wij technologieën van epoq internet services GmbH (www.epoq.de). Er worden gegevens verzameld en opgeslagen, waarvan de gebruikersprofielen met behulp van pseudoniemen worden aangemaakt. Deze gebruikersprofielen dienen om het bezoekersgedrag te analyseren en worden geëvalueerd om onze diensten te verbeteren en aan te passen aan de behoeften. Hiervoor kunnen cookies worden gebruikt. Met de dienst van Epoq kunnen noch wij, noch de operatoren van de betreffende analysetool, rechtstreeks persoonlijke informatie verzamelen die het mogelijk maakt om conclusies te trekken over de identiteit van de gebruikers. Meer informatie over gegevensbescherming bij Epoq vindt u hier. Als u wilt voorkomen dat in het kader Frame een webanalyse gepseudonimiseerde gebruikersprofielen worden aangemaakt, kunt u dit uitleggen via de instellingen van uw webbrowser. U kunt uw webbrowser zo instellen dat deze u op de hoogte stelt wanneer cookies worden ingesteld of cookies in het algemeen weigert. Dit kan echter betekenen dat verschillende diensten van ons aanbod niet bruikbaar zijn.

7. Nieuwsbrief & Post reclame

U kunt te allen tijde bezwaar maken tegen dit gebruik van uw e-mailadres door een bericht te sturen naar de hierboven beschreven contactoptie of via een link die hiervoor in de orderbevestiging of in de reclame-e-mail is vermeld, zonder andere kosten dan de transmissiekosten volgens de basistarieven. U kunt zich ook uitschrijven via de volgende links:

Duitsland: https://seu.cleverreach.com/f/30858-115911/wwu/

Oostenrijk: https://seu.cleverreach.com/f/30858-116213/wwu/

Zwitserland: https://seu.cleverreach.com/f/30858-116214/wwu/

De nieuwsbrief wordt in Frame een verwerking namens ons verstuurd door een dienstverlener aan wie wij uw e-mailadres voor dit doel doorgeven.

Deze dienstverlener is gevestigd in een land van de Europese Unie of de Europese Economische Ruimte.

E-mailadvertenties met registratie voor de nieuwsbrief

Als u zich inschrijft op onze nieuwsbrief, zullen wij de hiervoor benodigde of door u afzonderlijk verstrekte gegevens gebruiken om u regelmatig onze e-mailnieuwsbrief toe te sturen op basis van uw toestemming conform art. 6 lid 1 S. 1 S. 1 lit. a AVG.

Uitschrijven van de nieuwsbrief is te allen tijde mogelijk en kan ofwel door een bericht te sturen naar de hierboven beschreven contactpersoon of via een link in de nieuwsbrief. Nadat u zich heeft afgemeld, zullen wij uw e-mailadres verwijderen, tenzij u uitdrukkelijk toestemming heeft gegeven voor het verdere gebruik van uw gegevens of tenzij wij ons het recht voorbehouden om uw gegevens verder te gebruiken, wat wettelijk is toegestaan en waarover wij u in deze verklaring informeren.

E-mailadvertenties zonder nieuwsbriefregistratie en uw recht van bezwaar per e-mail

Indien wij uw e-mailadres in verband met de verkoop van een product of dienst ontvangen en u hiertegen geen bezwaar heeft gemaakt, behouden wij ons het recht voor om u regelmatig aanbiedingen voor soortgelijke producten als die welke wij reeds uit ons assortiment hebben gekocht, per e-mail te sturen op basis van § 7 lid 3 UWG. Dit dient ter bescherming van onze legitieme belangen, die de overhand hebben bij Frame belangenafweging op grond van artikel 6, lid 1, onder f), in een reclamebenadering naar onze klanten toe.

Gebruik van gegevens voor reclame per post en uw recht van bezwaar

Verder behouden wij ons het recht voor om uw voor- en achternaam, uw postadres en - voor zover wij deze aanvullende informatie van u hebben ontvangen in het Frame de contractuele relatie - uw titel, academische graad, geboortejaar en uw beroeps-, branche- of firmanaam op te slaan in samengevatte lijsten conform art. 6, lid 1, onder f), en deze te gebruiken voor onze eigen reclamedoeleinden, bijvoorbeeld om u per post interessante aanbiedingen en informatie over onze producten te sturen. U kunt te allen tijde bezwaar maken tegen de opslag en het gebruik van uw gegevens voor deze doeleinden door een bericht te sturen naar de hierboven beschreven contactpersoon.

8. Tracking & retargeting

Google AdWords Remarketing

Wij gebruiken Google Adwords om deze website te adverteren in de zoekresultaten van Google en op websites van derden. Wanneer u onze website bezoekt, wordt de zogenaamde remarketingcookie door Google geplaatst, die automatisch op interesse gebaseerde reclame mogelijk maakt door middel van een pseudoniem cookie-ID en op basis van de pagina's die u bezoekt. Dit dient ter bescherming van onze overwegend gerechtvaardigde belangen bij een optimale marketing van onze website in het Frame van een belangenafweging conform art. 6 lid 1 S. 1 S. 1 lit. f AVG. De in dit verband verzamelde gegevens worden na het doel en het einde van het gebruik van Google AdWords Remarketing door ons verwijderd.

Verdere verwerking vindt alleen plaats als u toestemming hebt gegeven voor het koppelen van uw web- en app-browsergeschiedenis door Google aan uw Google-account en het gebruik van de informatie van uw Google-account om de advertenties die u op het web ziet, te personaliseren. Als u tijdens uw bezoek aan onze site bij Google bent ingelogd, gebruikt Google in dit geval uw informatie in combinatie met de gegevens van Google Analytics voor het maken en definiëren van apparaatoverschrijdende remarketing-publieklijsten. Google zal tijdelijk uw persoonlijke gegevens koppelen aan Google Analytics om doelgroepen te vormen.

Google AdWords Remarketing is een dienst van Google LLC (www.google.de). De Google LLC is gevestigd in de VS en is gecertificeerd onder het EU-VS Privacy Shield. Een actueel certificaat kan hier worden bekeken. Als gevolg van deze overeenkomst tussen de Verenigde Staten en de Europese Commissie heeft de Europese Commissie een adequaat niveau van gegevensbescherming vastgesteld voor bedrijven die zijn gecertificeerd onder het Privacy Shield.

U kunt de remarketingcookie via deze link uitschakelen. Daarnaast kunt u bij de Digital Advertising Alliance informatie inwinnen over het instellen van cookies en instellingen hiervoor maken.

Criteo

We werken ook samen met het advertentienetwerk "Criteo" (Criteo SA, 32 Rue Blanche 32, 75009 Parijs, Frankrijk) om de getoonde reclame af te stemmen op de belangen van de gebruiker. Criteo gebruikt cookies om gebruikers te herkennen. Een conclusie over de identiteit (bijv. naam) van de gebruiker is ook niet mogelijk. Als u onze gepersonaliseerde productbanners niet langer wenst te zien, of meer informatie over deze technologie wenst, klik dan op de volgende link: http://www.criteo.com/de/datenschutzrichtlinie. Op deze pagina vindt u onder punt drie de mogelijkheid van een opt-out.

Taboola

Deze website maakt gebruik van technologie van Taboola Inc., 28 West 23e St. 5e etage, New York, NY 10010, USA. Taboola gebruikt cookies om te bepalen welke aanbiedingen u gebruikt en welke van onze pagina's u bezoekt. Deze dienst helpt u bij het ontdekken van inhoud op websites van derden. De cookie stelt ons in staat om pseudonieme gebruikersprofielen aan te maken door apparaatgerelateerde gegevens en protocolgegevens te verzamelen. Het volgen (d.w.z. het verzamelen van gegevens die door de cookie worden gegenereerd en verband houden met het gebruik van de website) kan op elk moment worden gedeactiveerd. Volg de instructies op https://www.taboola.com/privacy-policy.

Awin

Deze website maakt gebruik van technologie van Affiliate network AWIN, 2 Thomas More Square, London, E1W 1YN, United Kingdom. AWIN gebruikt cookies om te bepalen welke aanbiedingen u gebruikt en welke van onze pagina's u bezoekt. Deze dienst helpt u bij het ontdekken van inhoud op websites van derden. De cookie stelt ons in staat om pseudonieme gebruikersprofielen aan te maken door apparaatgerelateerde gegevens en protocolgegevens te verzamelen. Het volgen (d.w.z. het verzamelen van gegevens die door de cookie worden gegenereerd en verband houden met het gebruik van de website) kan op elk moment worden gedeactiveerd. Volg de instructies op https://www.awin.com/nl/juridisch/privacy-policy.

Facebook website aangepaste doelgroepen

Wij maken gebruik van de communicatiemiddelen van het sociale netwerk Facebook, dat wordt beheerd door Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, VS, met name het product "Website Custom Audiences". Dit dient ter bescherming van onze overwegend gerechtvaardigde belangen bij een optimale marketing van onze website in het Frame van een belangenafweging conform art. 6 lid 1 S. 1 S. 1 lit. f AVG. In principe worden alleen gepseudonimiseerde gegevens voor analyse- en marketingdoeleinden naar Facebook verzonden. De Facebook-cookie wordt gebruikt voor het product Website Custom Audiences. Voor meer informatie over het doel en de omvang van de gegevensverzameling en de verdere verwerking en het gebruik van de gegevens door Facebook, alsmede over uw privacy-instellingen, verwijzen wij u naar het privacybeleid van Facebook, dat onder andere te vinden is op https://www.facebook.com/ads/website_custom_audiences/ en https://www.facebook.com/privacy/explanation. Als u zich wilt afmelden voor het gebruik van de Facebook Custom Audiences website, kunt u dit doen op https://www.facebook.com/ads/website_custom_audiences/

Facebook is gecertificeerd onder de Privacy Shield Agreement en biedt daarmee een garantie voor de naleving van de Europese wetgeving op het gebied van gegevensbescherming (https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000GnywAACtatus=Active).

Bing Advertenties

Wij maken gebruik van Bing Ads, een dienst van Microsoft Corporation, Microsoft Way Redmond, WA 98052-7329, VS, vanwege een gerechtvaardigd belang in de optimale marketing van onze website volgens art. 6 lid 1 S. 1 S. 1 lit. f AVG. Hiervoor wordt een cookie op de computer van de bezoeker van de website geplaatst om gepersonaliseerde reclame uit te spelen. De gegevens worden in anonieme vorm verzameld en opgeslagen. U kunt toegang krijgen tot de gegevensbeschermingsvoorwaarden van Microsoft voor het verwerken van de verzamelde gegevens via de volgende link: https://privacy.microsoft.com/de-de/privacystatement/. Bing Ads kunnen op elk moment worden gedeactiveerd. Volg de instructies op http://choice.microsoft.com/de-DE/opt-out.

Microsoft is gecertificeerd onder de Privacy Shield Agreement, die de naleving van de Europese wetgeving inzake gegevensbescherming garandeert (https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000KzNaAAKtatus=Active).

Pinterest

Deze website maakt gebruik van technologieën van Pinterest Inc., 635 High Street, Palo Alto, CA, USA, ("Pinterest") in de vorm van een tag. Deze tag is opgenomen op de pagina's van onze website en dient voor de analyse van onze geschakelde Pinterest-campagnes aangezien er interesse is volgens Art. 6 Para. 1 S. 1 S. 1 lit. f AVG. De verzamelde gegevens worden gepseudonimiseerd en overgedragen aan Pinterest en laten ons niet toe ze aan de identiteit van de betreffende gebruiker toe te wijzen. Hoe de verzamelde gegevens door Pinterest worden gebruikt, is te lezen in het privacybeleid van Pinterest: https://policy.pinterest.com/de/privacy-policy . Als u de verwerking van uw gegevens wilt tegenspreken, kunt u dit doen in de instellingen van uw Pinterest-account: https://help.pinterest.com/de/article/edit-account-privacy

Pinterest is gecertificeerd onder de Privacy Shield Agreement en biedt daarmee een garantie voor de naleving van de Europese wetgeving op het gebied van gegevensbescherming: https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt00000008VVzAAMtatus=Active

9. Loterijen

Wij verwerken persoonlijke gegevens (namen, e-mailadressen, contactgegevens) als u ons deze in het Frame een wedstrijd elektronisch of per post toestuurt. Persoonsgegevens in verband met loterijen worden uitsluitend gebruikt voor de verwerking van contracten conform art. 6 lid 1 sub b. van de overeenkomst.

10. Sociale plug-ins

Op onze website worden zogenaamde social plugins ("plugins") van sociale netwerken gebruikt.

Wanneer u een pagina van onze website bezoekt die een dergelijke plugin bevat, brengt uw browser een directe verbinding tot stand met de servers van Facebook, Google, Twitter of Instagram. De inhoud van de plugin wordt door de betreffende aanbieder rechtstreeks naar uw browser gestuurd en in de pagina geïntegreerd. Door de integratie van de plugins ontvangen de aanbieders de informatie dat uw browser de betreffende pagina van onze website heeft gebeld, ook als u geen profiel heeft of momenteel niet bent ingelogd. Deze informatie (inclusief uw IP-adres) wordt door uw browser rechtstreeks naar een server van de desbetreffende aanbieder (eventueel naar de VS) gestuurd en daar opgeslagen. Als u bent ingelogd op een van de diensten, kunnen de aanbieders het bezoek aan onze website rechtstreeks toewijzen aan uw profiel in het betreffende sociale netwerk. Als u met de plug-ins interageert, bijvoorbeeld door op de knop "Vind ik leuk" of "Deel" te drukken, wordt de betreffende informatie ook rechtstreeks naar een server van de provider gestuurd en daar opgeslagen. De informatie wordt ook gepubliceerd op het sociale netwerk en getoond aan uw contacten daar. Dit dient ter bescherming van onze overwegend gerechtvaardigde belangen bij een optimale marketing van ons aanbod in overeenstemming met art. 6 lid 1 zin 1 liter 1 liter AVG.

Het doel en de omvang van de gegevensverzameling en de verdere verwerking en het gebruik van de gegevens door de aanbieders, alsmede een contactmogelijkheid en uw rechten in dit verband en de instelmogelijkheden ter bescherming van uw privacy, vindt u in de privacyverklaringen van de aanbieders.

http://www.facebook.com/policy.php
https://twitter.com/privacy
<font color="#ffffffff00"-=http://www.google.com/intl/de/=- presenteert met trots de volgende artikelen
https://help.instagram.com/155833707900388
https://about.pinterest.com/de/privacy-policy

Als u niet wilt dat sociale netwerken de via onze website verzamelde informatie rechtstreeks in verband brengen met uw profiel op die dienst, moet u uitloggen uit die dienst voordat u onze website bezoekt. U kunt ook volledig voorkomen dat de plugins worden geladen met add-ons voor uw browser, bijvoorbeeld met de script blocker "NoScript" (http://noscript.net/).

11. Opmerkingen over onze Facebook-pagina

Naast deze website beheren wij ook de Facebook-pagina Tuin, waarop wij ons bedrijf presenteren, informeren over onze aanbiedingen en communiceren met onze klanten en geïnteresseerden. In het algemeen verwerken wij persoonlijke gegevens alleen wanneer u met onze Facebook-pagina communiceert, bijv. wanneer u een reactie plaatst, op een like knop klikt of ons een bericht stuurt. De wettelijke basis voor de gegevensverwerking door ons in dit verband is enerzijds art. 6 lid 1 letter b) AVG (bijv. als u ons een voor de overeenkomst relevante aanvraag stuurt). Aan de andere kant kan de gegevensverwerking ook plaatsvinden op basis van uw toestemming in overeenstemming met artikel 6, lid 1, onder a), van de AVG (bv. als u een bijdrage van ons "linkt", er commentaar op geeft of inhoud naar onze site uploadt). U kunt uw toestemming te allen tijde met werking voor de toekomst intrekken door de opmerking of de relevante inhoud te verwijderen. Een herroeping doet geen afbreuk aan de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming tot de herroeping. We analyseren ook de meningen en interacties op onze Facebook-pagina. Facebook maakt hiervoor gebruikersprofielen aan en stelt ons uitsluitend anonieme gegevens ter beschikking.
Houd er rekening mee dat bij het gebruik van en de toegang tot onze Facebook-pagina uw persoonlijke gegevens ook door de werkmaatschappijen van "Facebook" worden verwerkt. Dit zijn Facebook Ireland Ltd, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, gevestigd in Ierland en Facebook Inc, 1601 Willow Road, Menlo Park, California 94025, gevestigd in de Verenigde Staten. Naast de hierboven beschreven verwerking verwerkt Facebook ook uw gegevens voor analyse- en reclamedoeleinden of om gepersonaliseerde reclame uit te spelen. Voor zover wij weten, gebruikt Facebook ook cookies om uw gebruiksgedrag op te slaan (zelfs op verschillende eindapparaten). Dit stelt Facebook in staat om gerichte reclame Frame zijn eigen platform en op sites van derden af te spelen. Meer informatie is te vinden in het privacybeleid van Facebook, dat hier beschikbaar is: https://www.facebook.com/about/privacy/ . Facebook biedt ook de mogelijkheid om zich af te melden voormm gegevensverwerkingspraktijken; zie https://www.facebook.com/settings?tab=ads voor kennisgevingen en opt-out-opties. Houd er rekening mee dat in overeenstemming met het privacybeleid van Facebook de gebruikersgegevens ook in de Verenigde Staten of andere derde landen worden verwerkt. Facebook geeft alleen gebruikersgegevens door aan landen waarvoor de Europesemm een beschikking tot gepastheid heeft gegeven overeenkomstig artikel 45 AVG of op basis van passende garanties overeenkomstig artikel 46 AVG. Facebook Inc. is gecertificeerd onder het EU-VS Privacy Shield en biedt dus een passend niveau van gegevensbescherming in overeenstemming met art. 45 AVG (https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000GnywAACtatus=Active).
Met betrekking tot de gegevensverwerking via onze Facebook-pagina heeft u de mogelijkheid om uw rechten als betrokkene (zie "Uw rechten" hieronder) ook tegenover Facebook te doen gelden. Voor meer informatie, zie het Privacybeleid van Facebook.

12. Geïntegreerde diensten en inhoud van derden

Wij maken gebruik van diensten en inhoud die door derden op onze website worden aangeboden. Voor een dergelijke integratie is een verwerking van persoonsgegevens gedeeltelijk noodzakelijk, zodat de inhoud naar uw browser kan worden gestuurd. Deze gegevens worden daarom doorgegeven aan de desbetreffende derde aanbieders.

Deze gegevensverwerking wordt uitgevoerd om onze legitieme belangen bij de optimalisatie en de economische werking van onze website te waarborgen en is gebaseerd op de wettelijke basis van art. 6 lid 1 S. 1 f) AVG.

De programmeertaal JavaScript wordt regelmatig gebruikt om de inhoud te integreren. U kunt daarom bezwaar maken tegen de gegevensverwerking door JavaScript in uw browser uit te schakelen of door een JavaScript-blokker te installeren. Houd er rekening mee dat dit de functionaliteit van de website kan beperken.

YouTube:

Deze inhoud wordt geleverd door Google LLC ("Provider"). YouTube wordt beheerd door Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA ("Google").

In het geval van video's van YouTube die op onze site zijn geïntegreerd, worden persoonlijke gegevens uiterlijk bij het afspelen van de video's naar YouTube verzonden. U kunt zien welke gegevens YouTube verzamelt door op de volgende link te klikken: https://policies.google.com/privacy/update?hl=de

Het doel en de omvang van de gegevensverzameling en de verdere verwerking en het gebruik van de gegevens door de aanbieders, alsmede uw rechten in dit verband en de instelmogelijkheden voor de bescherming van uw privacy vindt u in de informatie van Google over gegevensbescherming: https://policies.google.com/privacy/update?hl=de

Google Maps:

Om de invoer van adresgegevens te vergemakkelijken, gebruiken we een adresvalidatie in combinatie met "Google Maps" van Google LLC (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; "Google"). Google is gecertificeerd onder de Privacy Shield Agreement, die een garantie biedt voor de naleving van de Europese wetgeving op het gebied van gegevensbescherming (https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAItatus=Active).

13. Verzending van herinneringen per e-mail

Indien u hier tijdens of na uw bestelling uitdrukkelijk toestemming voor heeft gegeven conform art. 6 lid 1 S. 1 S. 1 lit. a AVG, zullen wij uw e-mailadres gebruiken als herinnering om een evaluatie van uw bestelling in te dienen via het door ons gebruikte evaluatiesysteem.

Deze toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken door een bericht te sturen naar de hierboven beschreven contactoptie.

Waarderingsherinnering door betrouwbare winkels

Als u ons hiervoor tijdens of na uw bestelling uitdrukkelijk toestemming heeft gegeven overeenkomstig art. 6 lid 1 S. 1 S. 1 liter AVG, sturen wij uw e-mailadres naar Trusted Shops GmbH, Subbelrather Str. 15c, 50823 Keulen (www.trustedshops.de), zodat zij u een evaluatieherinnering per e-mail kunnen sturen.

Deze toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken door een bericht te sturen naar de hierboven beschreven contactoptie of rechtstreeks naar Trusted Shops.

14. Aanvragen

Voor de behandeling van de aanvraagprocedures verwerken de personen die verantwoordelijk zijn voor deze procedure de persoonlijke gegevens van de aanvrager in overeenstemming met § 26 lid 1 S. 1 S. 1 UAVG. Als uw aanvraag wordt afgewezen, worden uw aanvraagdocumenten na twee maanden na ontvangst van de afwijzing vernietigd. In uitzonderlijke gevallen mag Opberging buiten dit kader alleen om juridische redenen of om redenen van bewijsvoering plaatsvinden.

15. Herroeping van de toestemming

Als u ons een afzonderlijke toestemming voor gegevensverwerking heeft gegeven, kunt u deze toestemming te allen tijde intrekken overeenkomstig art. 7 lid 3 AVG. Een dergelijke intrekking doet geen afbreuk aan de rechtmatigheid van de verwerking die heeft plaatsgevonden tot de intrekking op basis van de toestemming.

16. Uw rechten

Als betrokkene heeft u het recht om uw rechten als betrokkene tegen ons te doen gelden. In het bijzonder heeft u de volgende rechten:

 • Overeenkomstig art. 15 AVG en § 34 UAVG heeft u het recht om informatie te vragen of en zo ja, in welke mate wij al dan niet persoonlijke gegevens over u verwerken.
 • U heeft het recht om te eisen dat wij uw gegevens corrigeren in overeenstemming met artikel 16 AVG.
 • U heeft het recht om de verwijdering van uw persoonlijke gegevens te eisen in overeenstemming met art. 17 AVG en § 35 UAVG.
 • U heeft het recht om de verwerking van uw persoonlijke gegevens te beperken in overeenstemming met art. 18 AVG.
 • U heeft het recht om, in overeenstemming met art. 20 AVG, de door u verstrekte persoonsgegevens in een gestructureerd, gemeenschappelijk en machinaal leesbaar formaat te ontvangen en deze gegevens aan een andere verantwoordelijke persoon door te geven.

17. Recht van verzet

Op grond van artikel 21 AVG hebben zij het recht bezwaar te maken tegen elke verwerking die gebaseerd is op de rechtsgrondslag van artikel 6, lid 1, eerste zin, onder e) of f), AVG. Als wij persoonsgegevens over u verwerken met het oog op direct marketing, kunt u bezwaar maken tegen een dergelijke verwerking op grond van art. 21 lid 2 en lid 3 AVG.

18. Functionaris voor gegevensbescherming

U kunt onze medewerker voor gegevensbescherming bereiken via de volgende contactgegevens:

privacybeleid@tuin-huis-winkel.nl

19. Klacht bij een toezichthoudende autoriteit

Indien u van mening bent dat de verwerking van uw persoonsgegevens in strijd is met de bepalingen van het AVG, heeft u het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende instantie overeenkomstig artikel 77 UAVG.